HomePolisi Privasi

Polisi Privasi

Polisi Privasi Blog EZ Qurban SDN BHD

EZQurban SDN BHD tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakkan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman blog ini (“WEBSITE”). Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa.

1. Pengenalan

Bagi mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (APDP) dan peraturan-peraturannya, notis ini dikeluarkan kepada semua pelanggan dan bakal pelanggan kami. Notis ini akan memberitahu anda tentang hak-hak anda berkaitan dengan data peribadi yang telah dikumpul dan diproses oleh pihak pengurusan kami.

2. Pengumpulan Data Peribadi

Kami telah mengumpul dan akan mengumpul data peribadi anda untuk diproses oleh pihak pengurusan kami bagi pihak anda dalam bidang urusan anda pada masa kini atau masa depan dengan Ez Qurban Sdn Bhd dan syarikat yang berkaitan dengannya. Data peribadi anda membolehkan kami untuk menjalankan operasi pengurusan dan untuk memudahkan proses pelaksanaan, yang berkaitan dengan perniagaan kami.

3. Penerangan Data Peribadi

a) Nama
b) No Kad Pengenalan
c) Alamat
d) Nombor Telefon
e) Email

4. Tujuan untuk Pengumpulan Data Peribadi

Ez Qurban Sdn Bhd akan menggunakan data peribadi pelanggan bagi tujuan yang berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • Pengesahan maklumat peserta
 • Penghantaran resit rasmi dan sijil pelaksanaan kepada pelanggan
 • Penyampaian maklumat terkini dan iklan yang berkaitan dengan Ez Qurban Sdn Bhd dan syarikat yang berkaitan dengannya

5. Sumber-sumber Data Peribadi

Ez Qurban Sdn Bhd boleh mendapatkan data peribadi pelanggan daripada sumber-sumber berikut termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • Borang Penyertaan
 • Borang Pendaftaran daripada Website
 • Borang yang diposkan oleh pelanggan
 • Maklumat yang diberikan melalui medium Email, Facebook, Whatsapp dan juga Panggilan Masuk

6. Pendedahan Data Peribadi

Kami boleh mendedahkan data peribadi pelanggan untuk syarikat yang berkaitan dengan Ez Qurban Sdn Bhd sahaja. Syarikat ini akan mengendalikan data peribadi pelanggan sebagai sulit, selaras dengan Dasar Privasi ini, dan juga undang-undang Perlindungan Data. Data peribadi pelanggan akan diproses untuk tujuan tersebut yang tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan di sini. Kami bertanggungjawab untuk data peribadi pelanggan yang ada di bawah kawalan pihak kami, termasuk data peribadi yang didedahkan oleh Pihak kami kepada Penjual ataupun Pihak Ketiga. Kami mengambil setiap langkah untuk menyediakan tahap yang setanding perlindungan untuk data peribadi sekiranya maklumat diproses oleh Penjual atau Pihak Ketiga. Ez Qurban Sdn Bhd komited untuk mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, khususnya, dasarnya serta garis panduan dan arahan yang sepadan dengannya.

7. Kawalan Keselamatan Data Peribadi

Ez Qurban Sdn Bhd mengaplikasikan prosedur dan juga ciri-ciri keselamatan yang ketat untuk menghalang sebarang akses di manapun mungkin yang tidak dibenarkan.
Data peribadi yang diberikan kepada Ez Qurban Sdn Bhd melalui laman web atau mana-mana aplikasi, urus niaga kad kredit dalam talian akan dilindungi semasa dalam proses dengan menggunakan sistem keselamatan TLS (Transport Layer Security ), dan juga Pihak kami menggunakan sistem komputer dengan akses yang terhad yang disediakan di dalam fasiliti yang menggunakan langkah-langkah keselamatan yang fizikal.
Data disimpan di dalam perkhidmatan Cloud yang dilindungi dengan sistem keselamatan termasuklah apabila Pihak kami menggunakan penyimpanan Pihak Ketiga.
Tahap keselamatan data peribadi yang disimpan didalam kawasan yang bukan elektronik juga akan dikawal melalui prosedur yang ketat.

8. Penggunaan Kuki

Kuki yang digunakan oleh Laman Web ini adalah semata-mata dikaitkan dengan pengguna tanpa nama dan komputer mereka dan tidak memberikan data peribadi pengguna. Sesetengah kuki digunakan oleh pihak ketiga untuk menyediakan Ez Qurban Sdn Bhd dengan data mengenai keberkesanan penglibatannya dan promosinya. Kuki yang digunakan oleh Laman Web tidak mengumpulkan data peribadi yang boleh digunakan untuk mengenal pasti pengguna tertentu. Di samping itu, kuki adalah bersifat sementara, digunakan semata-mata untuk meningkatkan kecekapan penghantaran terakhir. Pengguna boleh mengkonfigurasi penyemak imbas mereka untuk memaklumkan mereka mengenai penerimaan kuki dan untuk mengelakkan pemasangan mereka pada komputer mereka.

9. Pemindahan Data Peribadi

Kami sangat serius dalam menyediakan tahap perlindungan dan piawaian keselamatan yang selaras dengan APDP 2010 untuk data peribadi sekiranya maklumat tersebut dipindahkan, disimpan, diproses atau digunakan oleh wakil kami di luar negara. Kami akan berusaha untuk memastikan bahawa langkah-langkah yang munasabah diambil untuk memastikan bahawa semua pihak ketiga di luar Malaysia tidak menggunakan Data Peribadi anda selain sebagai sebahagian daripada Tujuan tersebut dan untuk melindungi privasi dan privasi Data Peribadi anda secukupnya. Anda memahami dan bersetuju kepada pemindahan Data Peribadi anda keluar daripada Malaysia sebagaimana yang dinyatakan di dalam ini.

10. Tujuan Pemasaran dan Promosi

Setelah melanggan perkhidmatan kami, anda akan menerima e-mel, poskad, SMS atau panggilan berkenaan pemasaran dan/atau promosi daripada kami, yang mana termasuk promosi bermusim dan maklumat mengenai aktiviti-aktiviti syarikat yang bakal dijalankan pada masa hadapan. Sekiranya anda tidak mahu menerima sebarang berita atau panggilan promosi, sila klik pautan “tidak bersetuju” di bahagian Fasal/Perkara 14 dan anda akan dikecualikan dari surat berita dan panggilan daripada kami atau anda boleh terus maklumkan kepada kami.

11. Kewajipan Subjek Data

Menjadi keperluan kepada Ez Qurban Sdn Bhd untuk mengumpul dan menyimpan data peribadi pelanggan. Oleh itu, ia juga adalah wajib bagi pelanggan untuk membekalkan data peribadi kepada kami secara tepat. Jika pelanggan tidak memberi kepada kami data peribadi, Ez Qurban tidak dapat memproses data peribadi bagi pihak pelanggan, untuk tujuan yang dinyatakan dalam Fasal 4 di sini, atau tidak dapat memberi perkhidmatan yang berkesan kepada pelanggan kami, dan semua hubungan antara pelanggan dan syarikat boleh ditamatkan dan tidak lagi dalam kuasa kami serta-merta.

13. Hak Subjek Data

a) Hak untuk meminta pembetulan Data Peribadi
Pelanggan mempunyai hak untuk meminta pembetulan dan/atau kemaskini data peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap atau yang sudah tidak digunakan. Permintaan pembetulan boleh dibuat dengan terus menghubungi kami atau melalui Whatsapp, e-mel, SMS atau anda boleh datang terus ke pejabat kami.
b) Hak untuk mengehadkan pemprosesan Data Peribadi
Pelanggan berhak untuk mengehadkan pemprosesan data peribadi secara jelas dengan menarik balik persetujuan yang diberikan sebelum ini, dalam setiap kes, termasuk untuk tujuan pemasaran secara langsung tertakluk kepada apa-apa sekatan undang-undang, syarat kontrak dan dalam tempoh masa yang munasabah.

14. Perubahan Dasar Privasi

Kami berhak untuk meminda Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu. Kami menasihati anda untuk menyemak laman web kami berkenaan Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Sila lihat notis privasi kami di laman web, www.ezqurban.org.

15. Pengakuan dan Persetujuan**

(** Pilih pilihan yang sesuai dengan keutamaan/pilihan anda)
Saya telah membaca Notis Privasi ini dan memahami sebab-sebab pengumpulan data peribadi saya dan cara-cara di mana data tersebut boleh digunakan dan didedahkan. Saya telah diberikan Salinan Notis Privasi dan/atau telah dimaklumkan tentang perkara-perkara yang terkandung di dalamnya.
Saya juga menyedari bahawa saya boleh membetulkan data peribadi saya atas permintaan dan jika perlu.
Saya telah membaca maklumat di atas dan dengan menandatangani dan mengembalikan Salinan Notis ini, saya dengan jelas bersetuju dengan penggunaan, pemprosesan, pendedahan dan pemindahan data peribadi saya oleh Ez Qurban Sdn Bhd seperti yang dinyatakan dalam Notis berikut. Sekiranya terdapat keperluan untuk menarik balik persetujuan saya untuk memproses data peribadi, saya akan menulis notis atau memaklumkan kepada pihak Ez Qurban Sdn Bhd untuk menghentikan pemprosesan data pribadi.
Sila tandakan yang sesuai

Pihak pengurusan tidak menyediakan perkhidmatan gambar sembelihan secara individu kepada peserta. Gambar hanya secara umum iaitu gambar program. Ianya bagi memberi fokus kepada kesempurnaan pelaksanaan ibadah tersebut sehingga selesai.

Adapun pihak kami ada menyediakan gambar berdasarkan permintaan khusus melalui pendaftaran awal sahaja.

Saya bersetuju / tidak bersetuju untuk menerima komunikasi berkenaan pemasaran dan promosi melalui e-mel / panggilan telefon / mesej teks dan/atau surat .
Tandatangan :
Nama :
Tarikh :

AKAD PERSETUJUAN PERKHIDMATAN KORBAN

DEFINISI

Akad perwakilan dalam perkhidmatan ibadah Korban adalah suatu bentuk KONTRAK PERJANJIAN DAN PERSETUJUAN diantara peserta korban dengan urusetia program korban. Kontrak ini berlaku apabila peserta menyerahkan sejumlah wang (RM) kepada urusetia program Korban dan mewakilkan kepada urusetia untuk melaksanakan ibadah Korban bagi pihaknya.

PERINCIAN KONTRAK

Dalam kontrak tersebut, perlu dinyatakan beberapa perkara seperti:

 1. Jenis Perkhidmatan (Korban / Akikah)
 2. Harga perkhidmatan yang ditawarkan
 3. Caj Pengurusan / perkhidmatan yang dikenakan.

PERINCIAN PENGURUSAN / PERKHIDMATAN

 1. Tempahan & jual beli lembu / kambing korban.
  a) Penyembelihan beserta niat yang diwakilkan oleh peserta.
  b) Melapah dan memotong daging.
  c) Pengagihan
  d) Pengangkutan merangkumi:
  d) i) Mengangkut haiwan korban dari ladang ternakan ke tempat sembelihan.
  d) ii) Mengangkut daging-daging korban yang telah siap dilapah untuk dibawa ke tempat pengagihan.
  e) Laporan & sijil pengesahan.
  f) Pendaftaran & pemprosesan (sistem).
  g) Pemantauan oleh urusetia program.
  h) Kenduri / Jamuan Makan / Majlis Berbuka Puasa (Jika berkaitan).

LAFAZ AKAD ASAL – SECARA BERASINGAN

 1. AKAD JUAL BELI

Saya,__________(nama peserta/wakil peserta) bersetuju untuk menempah / membeli perkhidmatan EZ Qurban bagi tujuan ibadah Korban pada tahun ini kerana Allah Ta’ala

2. AKAD PERWAKILAN

Saya,__________(nama peserta/wakil peserta) mewakilkan kepada urusetia EZ Qurban untuk menguruskan ibadah korban pada tahun ini kerana Allah Ta’ala.

LAFAZ AKAD GABUNGAN (MERANGKUMI AKAD JUAL BELI & PERWAKILAN)

Saya,_____(nama peserta / wakil peserta)_____ bersetuju untuk mendapatkan perkhidmatan
Ibadah Korban di EZ Qurban dan mewakilkan kepada urusetia Program Ibadah Korban
pada tahun ini kerana Allah Ta’ala.

Terms of Service
Introduction

These terms and conditions govern your use of this website; by using this website, you accept these terms and conditions in full. If you disagree with these terms and conditions or any part of these terms and conditions, you must not use this website.

This website uses cookies. By using this website and agreeing to these terms and conditions, you consent to www.blog.ezqurban.org use of cookies in accordance with the terms of www.blog.ezqurban.org privacy policy.
License to Use Website

Unless otherwise stated, www.blog.ezqurban.org and/or its licensor own the intellectual property rights in the website and material on the website. Subject to the license below, all these intellectual property rights are reserved.

You may view, download and share for sharing purposes only, and print pages from the website for your own personal use, subject to the restrictions set out below and elsewhere in these terms and conditions.

You must not:

republish material from this website (including republication on another website)without our consent;

sell, rent or sub-license material from the website;

reproduce, duplicate, copy or otherwise exploit material on this website for a commercial purpose;

edit or otherwise modify any material on the website; or

redistribute material from this website (except for content specifically and expressly made available for redistribution).

Acceptable Use

You must not use this website in any way that causes, or may cause, damage to the website or impairment of the availability or accessibility of the website; or in any way which is unlawful, illegal, fraudulent or harmful, or in connection with any unlawful, illegal, fraudulent or harmful purpose or activity.

You must not use this website to copy, store, host, transmit, send, use, publish or distribute any material which consists of (or is linked to) any spyware, computer virus, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit or other malicious computer software.

You must not conduct any systematic or automated data collection activities (including without limitation scraping, data mining, data extraction and data harvesting) on or in relation to this website without www.blog.ezqurban.org express written consent.

You must not use this website to transmit or send unsolicited commercial communications.

You must not use this website for any purposes related to marketing without www.blog.ezqurban.org express written consent.

Restricted Access

Access to certain areas of this website is restricted. www.ezqurban.org reserves the right to restrict access to areas of this website, or indeed this entire website, at www.blog.ezqurban.org discretion.

If www.blog.ezqurban.org provides you with a user ID and password to enable you to access restricted areas of this website or other content or services, you must ensure that the user ID and password are kept confidential.

User Content

In these terms and conditions, your user content means material (including without limitation text, images, audio material, video material, and audio-visual material) that you submit to this website, for whatever purpose.

You grant to www.blog.ezqurban.org a worldwide, irrevocable, non-exclusive, royalty-free license to use, reproduce, adapt, publish, translate and distribute your user content in any existing or future media. You also grant to www.blog.ezqurban.org the right to sub-license these rights, and the right to bring an action for infringement of these rights.

Your user content must not be illegal or unlawful, must not infringe any third party’s legal rights, and must not be capable of giving rise to legal action whether against you or www.blog.ezqurban.org or a third party (in each case under any applicable law).

You must not submit any user content to the website that is or has ever been the subject of any threatened or actual legal proceedings or other similar complaints.

www.blog.ezqurban.org reserves the right to edit or remove any material submitted to this website, or stored on EZQURBAN servers, or hosted or published upon this website.

No Warranties

This website is provided as is without any representations or warranties, express or implied. www.blog.ezqurban.org makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website.

Without prejudice to the generality of the foregoing paragraph, www.blog.ezqurban.org does not warrant that:

 • this website will be constantly available, or available at all; or
 • the information on this website is complete, true, accurate or non-misleading.

Nothing on this website constitutes or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any legal, financial or medical matter you should consult an appropriate professional.

Limitations of Liability

www.blog.ezqurban.org will not be liable to you (whether under the law of contact, the law of torts, or otherwise) in relation to the contents of, or use of, or otherwise in connection with, this website:

 • to the extent that the website is provided free-of-charge, for any direct loss;
 • for any indirect, special or consequential loss; or
 • for any business losses, loss of revenue, income, profits or anticipated savings, loss of contracts or business relationships, loss of reputation or goodwill, or loss or corruption of information or data.

These limitations of liability apply even if EZ QURBAN SDN BHD has been expressly advised of the potential loss.

Exceptions

Nothing in this website disclaimer will exclude or limit any warranty implied by law that it would be unlawful to exclude or limit; and nothing in this website disclaimer will exclude or limit www.blog.ezqurban.org liability in respect of any:

 • death or personal injury caused by www.blog.ezqurban.org negligence;
 • fraud or fraudulent misrepresentation on the part of www.blog.ezqurban.org; or
 • matter which it would be illegal or unlawful for www.ezqurban.org to exclude or limit, or to attempt or purport to exclude or limit, its liability.

Reasonableness

By using this website, you agree that the exclusions and limitations of liability set out in this website disclaimer are reasonable.

If you do not think they are reasonable, you must not use this website.

Other Parties

You accept that, as a limited liability entity, www.blog.ezqurban.org has an interest in limiting the personal liability of its officers and employees. You agree that you will not bring any claim personally against www.blog.ezqurban.org’s officers or employees in respect of any losses you suffer in connection with the website.

Without prejudice to the foregoing paragraph, you agree that the limitations of warranties and liability set out in this website disclaimer will protect www.blog.ezqurban.org officers, employees, agents, subsidiaries, successors, assigns, and sub-contractors as well as www.blog.ezqurban.org

Unenforceable Provisions

If any provision of this website disclaimer is, or is found to be, unenforceable under applicable law, that will not affect the enforceability of the other provisions of this website disclaimer.

Indemnity

You hereby indemnify www.blog.ezqurban.org and undertake to keep www.blog.ezqurban.org indemnified against any losses, damages, costs, liabilities, and expenses (including without limitation legal expenses and any amounts paid by www.blog.ezqurban.org to a third party in settlement of a claim or dispute on the advice of www.ezqurban.org legal advisers) incurred or suffered by www.blog.ezqurban.org arising out of any breach by you of any provision of these terms and conditions[, or arising out of any claim that you have breached any provision of these terms and conditions].

Breaches of these Terms and Conditions

Without prejudice to www.blog.ezqurban.org other rights under these terms and conditions, if you breach these terms and conditions in any way, www.ezqurban.org may take such action as www.blog.ezqurban.org deems appropriate to deal with the breach, including suspending your access to the website, prohibiting you from accessing the website, blocking computers using your IP address from accessing the website, contacting your internet service provider to request that they block your access to the website and/or bringing court proceedings against you.

Variation

www.blog.ezqurban.org may revise these terms and conditions from time to time. Revised terms and conditions will apply to the use of this website from the date of the publication of the revised terms and conditions on this website. Please check this page regularly to ensure you are familiar with the current version.

Assignment

www.blog.ezqurban.org may transfer, sub-contract or otherwise deal with www.blog.ezqurban.org rights and/or obligations under these terms and conditions without notifying you or obtaining your consent.

You may not transfer, sub-contract or otherwise deal with your rights and/or obligations under these terms and conditions.

Serviceability

If a provision of these terms and conditions is determined by any court or other competent authority to be unlawful and/or unenforceable, the other provisions will continue in effect. If any unlawful and/or unenforceable provision would be lawful or enforceable if part of it were deleted, that part will be deemed to be deleted, and the rest of the provision will continue in effect.

Law and Jurisdiction

These terms and conditions will be governed by and construed in accordance with the Malaysian Laws, and any disputes relating to these terms and conditions will be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of Malaysia.

EZ Qurban SDN BHD official blog is https://blog.ezqurban.org

EZ Qurban SDN BHD registered address is EZ QURBAN SDN BHD NO 79-80 JALAN TIGA BATU CAVES CENTREPOINT, 68100 BATU CAVES SELANGOR

You can contact www.ezqurban.org by email at [email protected].