40,943 Transaksi Ibadah Korban dan Aqiqah di EZ Qurban Telah Diaudit

Pada 10 Mei 2021, Awaris (Amanah Warisan Berhad) telah mengaudit 40,943 transaksi korban dan aqiqah Ez Qurban.

Siapakah AWARIS?

Amanah Warisan Berhad (AWARIS)adalah sebuah institusi Amanah yang tertakluk kepada Akta Syarikat Amanah 1949 untuk mengawasi dan mengaudit semua aktiviti dan transaksi yang dijalankan. 

Tugas AWARIS

  1. Pematuhan kepada Akta-akta yang berkaitan (a & b)
  2. Pematuhan dokumen pematuhan (a,b & c)

Mengapa Awaris Pilihan EZ Qurban?

1) Institusi Amanah yang menggunakan sepenuhnya Digital & Syariah.

2) Fleksibiliti.

3) AWARIS telah bekerjasama dengan 3 bank komersial, Institusi Takaful yang patuh kepada IFSA 2013.

3) Track record AWARIS yang baik.

4) AWARIS tertakluk kepada pengauditan & pematuhan  tahunan SSM & AMLA 2010 (Bank Negara).

Selain daripada itu, AWARIS  juga: 

  1.  Mempunyai Ahli Lembaga Pengarah yang berpengalaman dalam bidang

    a- Pengamanahan

    b- Perbendaharaan & Perbankan

    c- Pematuhan

    d- Operasi

    e- Perakaunan

2) Penasihat Syariah yang sangat berkelayakan & bebas

3) Penasihat Pelaburan yang sangat berkelayakan & bebas

4) Penasihat Korporat yang sangat berkelayakan & bebas

5) Semua Lembaga Pengarah & Kakitangan bebas:

    a- CBT

    b- Insolvensi

    c- CCRIS

Perlantikan ini adalah sebahagian daripada langkah kami untuk menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dilaksanakan dengan baik.

Transaksi kami telah diaudit dan kami telah memenuhi semua keperluan dan piawaian berkenaan Surat Ikatan Amanah.

Terima kasih kerana terus mempercayai kami untuk melaksanakan amanah ibadah korban dan aqiqah anda.

Maklumat lanjut:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ARTIKEL BERKAITAN